Margot

”De eerste keer dat ik Sandra ontmoette was tijdens een beurs. Ze werd aangeraden door haar collega’s dus dat zegt wat. Het was de eerste keer dat ik kennis maakte met het stenenorakel. Sandra wist niets van mij, we kenden elkaar niet en hadden elkaar nog nooit gezien, maar Sandra wist precies te vertellen wat me bezighield en wees me de weg waar ik me wel en niet op moest focussen. Ze schetste op discrete manier een beeld van verleden, heden en toekomst, zodat je vertrouwen krijgt, rust en troost. Sandra zal geen gekke dingen zeggen die niet waargemaakt zouden kunnen worden of waar je totaal van in de war raakt. Als je ooit behoefte hebt aan meer inzicht in je leven zodat je beter en helderder je keuzes kunt maken, maak dan een afspraak met Sandra. Een veilig adres!   Margot v M. uit Bathmen.