wat is Tapestry Of Life

Waar komt de naam Tapestry Of Life vandaan?

Als intense dromer had ik op een nacht een droom die diepe indruk op mij maakte. Een levendige droom waarin ik een kleurrijk tapijt zag. Elke kleur en ieder touw waren stevig met elkaar verbonden en vormden één geheel.  Ik zag dat het een levenstapijt was, een weefgetouw waarin alle zichtbare maar ook vooral onzichtbare lijnen met elkaar verbonden en verweven waren. Lijnen zag ik, van al mijn ervaringen in dit leven en vorige levens,  draden naar oude en nieuwe medereizigers en mijn tweelingziel Marc waar ik mee samenwoon; maar het ging verder dan dat: het omvatte de kosmos en aarde samen: één groot georganiseerd weefgetouw. Dat beeld gaf mij kracht en berusting. En zo ontvouwde zich de naam van deze website.